About


Contact

henrik@hgab.se
+46 (0) 70 425 55 45


Selected services 

Visual identities and concepts
Design strategy
Naming
Editorial
Print / digital production


Education

2007–2010
Konstfack university college of arts, crafts & design.
Graphic design and illustration.


2006–2007
Beckmans college of design.
Visual Communication.


2001–2001.
Berghs school of communication.
Graphic design and communication.


Location

Lindvallsgatan 4
117 36 Stockholm
 


 

HG/AB & GDPR
 

Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela EU. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. 

Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter hanteras aldrig av Henrik Grimner Aktiebolag. Däremot kan vi i våra register ha registrerat följande allmänna personuppgifter om dig som befintlig eller tidigare kund:

• namn
• adress (projektadress och faktureringsadress om olika)
• telefonnummer
• emailadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast kopplat till vårt samarbete i projekt. Inga personuppgifter kommer tredje part tillhanda, förutom Henrik Grimner AB:s ekonomiska redovisningskonsult. Inga personuppgifter avslöjas eller sälj till annan tredje part.

Tveka inte att höra av dig/er om ni har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter. Detta gäller även om ni vill ha tillgång till den information som vi har lagrat om er, om vi har felaktiga uppgifter eller om ni har andra invändningar.

Du som kund är varmt välkommen att ställa frågor eller uttrycka dina egna specifika önskemål kring hur dina personuppgifter hanteras av Henrik Grimner Aktiebolag.